Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak reagować w sytuacji kiedy uczeń jest zagrożony demoralizacją, bądź dopuścił się czynu karalnego. Spotkanie policjantów z kadrą pedagogiczną

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku zaprosiła przedstawicieli Policji do przeprowadzenia szkolenia dla kadry pedagogicznej. Podczas spotkania słuchacze dowiedzieli się, jak wygląda oblicze przemocy rówieśniczej, zażywania dopalaczy/narkotyków i jakie zagrożenia niosą za sobą zachowania niezgodne z prawem. Omówione zostały również procedury, które należy uruchomić, gdy uczeń szkoły przejawia niepokojące zachowania.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Przeprowadzili je przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Giżycku: asp. Mariola Jagodzińska - Asystent ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz mł. asp. Monika Jach i sierż.szt. Marcin Gregorczyk – dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Giżycku.

W pierwszej części szkolenia przedstawiciele Policji, wyjaśnili sytuację prawną środków zastępczych i omówili zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Policjantka ds. nieletnich wyjaśniła znaczenie pojęć „demoralizacja” i „czyn karalny” oraz przybliżyła najważniejsze procedury reagowania kadry placówek oświatowych, m.in. w sytuacji, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego, gdy taki środek zostanie przyniesiony przez ucznia do szkoły oraz w sytuacji, gdy na terenie szkoły popełniony zostanie czyn karalny. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu poznali uprawnienia, jakie przysługują im w związku z posiadaniem statusu funkcjonariusza publicznego, a także zapisy mówiące o prawnym obowiązku reagowania przedstawicieli placówek oświatowych.

W drugiej części szkolenia, nauczyciele dowiedzieli się czym jest przemoc rówieśnicza i jakie są skutki prawne negatywnych zachowań uczniów. Policjanci przybliżyli statystyki charakteryzujące skalę zjawiska oraz przedstawili wykaz placówek i instytucji świadczących pomoc, by mogły być one przekazywane rodzinom, które zgłaszają się do nauczycieli i wychowawców w z problemem.