Wydział Kryminalny - Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU

11 - 500 Giżycko ul. 1 - go Maja 26

tel: +48 (87) 429 92 14

 


NACZELNIK WYDZIAŁU

nadkom. Dariusz Kotlarz

tel: + 48 (87) 429 92 30

 


 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp.. Dariusz Poboży

tel. + 48 (87) 429 92 32

 


ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Tomasz Żakiewicz

tel: + 48 (87) 429 92 31